Akademickie Centrum Medyczne

neurologopeda

rodzaj usługi/badania

1 spotkanie

cykl 5 spotkań

Konsultacja wstępna logopedyczna (45 min.)

60,00 zł

Terapia logopedyczna (za każde rozpoczęte 30 min.)

40,00 zł

180,00 zł

Konsultacja wstępna neurologopedyczna (60 min.)

70,00 zł

Terapia neurologopedyczna (za każde rozpoczęte 30 min.)

45,00 zł

200,00 zł

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo