Akademickie Centrum Medyczne

cennik - konsultacje i badania

 

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacja lekarska

 200,00 zł

Konsultacja lekarska - wizyta kontrolna u lekarza rehabilitacji (dzieci)

 100,00 zł

Konsultacja lekarska - medycyna rodzinna

75,00 zł

Abonament miesięczny - medycyna rodzinna
(do 3 konsultacji, recepty bez limitu)

190,00 zł

Recepta (przedłużenie na podst. dokumentacji)

35,00 zł

Zaświadczenie lekarskie dot. edukacji

75,00 zł
BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badanie EKG

 35,00 zł

Próba wysiłkowa

 120,00 zł

Badanie echokardiograficzne

180,00 zł

Badanie echokardiograficzne (dodatkowo do konsultacji lekarskiej)

 150,00 zł

DIETETYK

Konsultacja dietetyczna (czas trwania ok. 40-60 min.)

  • dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny
  • pomiar składu ciała metodą bioimpedacji elektrycznej BIA z omówieniem wyniku
  • podsumowanie wizyty i indywidualne wskazówki żywieniowe
130,00 zł
Wizyta kontrolna w gabinecie (czas trwania ok. 15-20 min.)
  • monitorowanie postępów sposobu odżywiania i stanu zdrowia
  • omówienie szczegółów dietoterapii
65,00 zł
Pomiar składu ciała metodą bioimpedacji elektrycznej BIA z omówieniem wyniku (czas trwania ok. 10 min.) 30,00 zł
 
 
 

rodzaj usługi/badania

1 spotkanie

cykl 5 spotkań

(NEURO)LOGOPEDA

Diagnoza (neuro)logopedyczna

130,00 zł

Terapia (neuro)logopedyczna (do 30 min.)

60,00 zł

240,00 zł

PSYCHOLOG
Konsultacja wstępna psychologiczna 150,00 zł
Terapia psychologiczna (do 45 min.) 120,00 zł 480,00 zł
Wystawienie opinii psychologicznej 85,00 zł
Terapia rodzinna (do 90 min.) 175,00 zł 700,00 zł
 

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo