Akademickie Centrum Medyczne

rehabilitacja

Realizujemy świadczenia z zakresu rehabilitacji, umożliwiając naszym Podopiecznym skorzystanie z najnowocześniejszych metod i technik stosowanych w medycynie. Zabiegi realizujemy zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz PZU Życie, a także komercyjnie.

Świadczeń na podstawie umowy z NFZ udzielamy w ramach:

 • ośrodka dziennej rehabilitacji dzieci
 • ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej
 • rehabilitacji ambulatoryjnej, zarówno dzieci, jak i dorosłych

Ponadto odpłatnych porad lekarskich udzielają lekarze rehabilitacji medycznej.


OŚRODEK DZIENNEJ REHABILITACJI DLA DZIECI

W naszym ośrodku dzieci mają możliwość skorzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.

Schemat postępowania diagnostycznego ustala indywidualnie dla każdego dziecka lekarz rehabilitacji.

Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym dziecka.

UWAGA! Aby objąć opieką dziecko lekarz kierujący powinien wystawić SKIEROWANIE DO OŚRODKA DZIENNEJ REHABILITACJI DZIECI.

Skierowanie wystawiane jest przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Realizujemy także rehabilitację niemowląt i dzieci metodami neurorozwojowymi w warunkach komercyjnych.

Prowadzimy rehabilitację metodami NDT Bobath i Vojty dla dzieci:

 • z wadami rozwojowymi, w tym genetycznymi
 • z dysfunkcjami narządu ruchu, w tym z dysplazją bioder
 • z ryzyka ciążowo-porodowego
 • dotkniętych wcześniactwem
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego (w tym asymetrie ułożeniowe)

Ponadto zainteresowanych rodziców zapraszamy na instruktaż z zakresu prawidłowej pielęgnacji noworodka wg metod neurofizjologicznych:

 • pielęgnowanie noworodka, w tym także dzieci przedwcześnie urodzonych z małą masą urodzeniową (kąpanie, przewijanie, prawidłowe ułożenie podczas noszenia, dostosowanie łóżeczka, prawidłowe karmienie)
 • instruktaż masażu Shantala dla niemowląt
 • wspomaganie przy karmieniu w sytuacji zaburzenia ssania, łaknienia

OŚRODEK DZIENNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Dobrany schemat treningowy polega na stosowaniu ćwiczeń, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego.

Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie, zależnie od stanu zdrowia pacjenta. Zasadniczo procesowi usprawniania poświęcamy ok. 1 godz. dziennie, 2-3 razy w tygodniu - maksymalnie 24 dni zabiegowe w okresie 3 miesięcy.

W ramach pobytu dziennego gwarantujemy opiekę specjalistów: kardiologii, rehabilitacji, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz psychologa.

Powyższa forma rehabilitacji medycznej skierowana jest przede wszystkim do osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym). Świadczenia, które można uzyskać w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej  finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podstawą włączenia pacjenta pod opiekę ośrodka jest skierowanie do OŚRODKA DZIENNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ, wystawione przez lekarza powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii, 
 • oddziału chorób wewnętrznych, 
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.

REHABILITACJA AMBULATORYJNA
Nasz zespół fizjoterapeutów zapewnia szybki powrót do pełni sił i optymalnej sprawności pacjentom z różnymi dolegliwościami. Prowadzimy rehabilitację ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczną, a także sportową.

Poza zabiegami z zakresu kinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, pole elektromagnetyczne, hydroterapia, krioterapia, fala uderzeniowa) prowadzimy terapię m.in. cranio-sacralną, manualną, metodą McKenzie czy koncepcją PNF. Ze względu na brak samodzielnego poruszania się, w naszej placówce pacjenci mają możliwość skorzystania z rehabilitacji domowej.
Zaopiekujemy się każdym pacjentem, zapewniając mu indywidualną terapię dostosowaną do potrzeb.

Nasza kadra składa się z magistrów fizjoterapii oraz techników masażu leczniczego, co gwarantuje fachową opiekę medyczną oraz swobodny dostęp pacjenta do każdej usługi rehabilitacyjnej. Bazę zabiegową stanowią urządzenia najnowszej generacji i najwyższej jakości.

Na zabiegi fizjoterapeutyczne przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy zawartej z NFZ oraz komercyjnie.
Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach NFZ może wypisać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pracuję w placówce która zawarła taką umowę.

Skierowanie jest ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo