Akademickie Centrum Medyczne

neurologopeda

Żadne dostępne źródło wiedzy nie jest w stanie zastąpić konsultacji logopedycznej, dlatego warto zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości spotkać się ze specjalistą, który w trakcie bezpośredniego spotkania może zaobserwować wszelkie symptomy ewentualnych nieprawidłowości.
Tylko kontakt indywidualny logopedy z dzieckiem w komfortowych warunkach umożliwi dokonanie właściwej diagnozy i określenie terapii, uwzględniającej predyspozycje badanego dziecka.
Logopeda to nie tylko specjalista od wad wymowy, ale przede wszystkim osoba, która kształtuje i uczy prawidłowej mowy, a także pomaga rodzicom małych dzieci w przypadku zaburzeń przełykania.
Pomoc naszego specjalisty obejmuje również problemy osób dorosłych, które na skutek różnych chorób utraciły zdolność prawidłowego wysławiania się albo jedzenia.

W naszym Centrum konsultujemy oraz prowadzimy terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną, zarówno dzieci, jak i dorosłych.


wyposażenie gabinetu - oprogramowanie specjalistyczne
Logopedia (Pakiet Rozszerzony, Trening logopedyczny, Głoski tylnojęzykowe)
Dysleksja (Litery, Ocena ryzyka dysleksji, Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania, Trening słuchania, czytania i pisania, Śpiewanie na ekranie, Gimnastyka oka czytelnika)
Praksja. Ćwiczenia usprawniające mowę (Afazja, Dysartria, Porażenie nerwu twarzowego, Emisja głosu)

godziny przyjęć
poniedziałek w godz. 09:30-17:30
czwartek w godz. 11:30-17:30


cennik
konsultacja wstępna logopedyczna (do 45 min.) 60,00 zł
terapia logopedyczna (za każde rozpoczęte 30 min.) 40,00 zł
terapia logopedyczna - pakiet (5 x 30 min.) 180,00 zł


konsultacja wstępna neurologopedyczna (do 45 min.) 70,00 zł
terapia neurologopedyczna (za każde rozpoczęte 30 min.) 45,00 zł
terapia neurologopedyczna - pakiet (5 x 30 min.) 200,00 zł

 

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo