Akademickie Centrum Medyczne

polityka jakości

Akademickie Centrum Medyczne świadczy  wysokiej  klasy  usługi  medyczne,  które spełniają jakość wymaganą przez naszych klientów. Jako Organizacja, stanowiąca szeroko rozumianą ciągłość w realizacji usług z zakresu opieki zdrowotnej, dążymy do utrzymania swej wysokiej pozycji na rynku, a także wiarygodności u klientów. 

Mając na uwadze powszechne dążenia do wysokiej jakości oraz rosnące wymagania klientów sektora usług medycznych

Najwyższe Kierownictwo Organizacji deklaruje, że:

1. Zapewnia swoim klientom najwyższy poziom jakości usług we wszystkich fazach ich świadczenia. 

2. Ciągle  dąży  do  doskonalenia  organizacyjnego  i  technicznego  infrastruktury  oraz  zapewnienia przyjaznego środowiska pracy.

3. Świadomie  podnosi  kwalifikacje,  umiejętności  i  wiedzę  personelu  dla osiągnięcia  korzyści  dla personelu i całej Organizacji.

4. Utrzymuje  i  ciągle  rozwija  oraz  doskonali  skuteczność  ustanowionego Systemu  Zarządzania Jakością.

Tak określoną politykę jakości prezentujemy naszej załodze celem jej zrozumienia i stosowania, a przez jej opublikowanie udostępniamy ją zainteresowanym stronom.

 

Zapraszamy również do anonimowej oceny naszego Akademickiego Centrum Medycznego.
Uzupełnioną
ankietę satysfakcji można wrzucić do skrzynki na II lub III piętrze, wysłać pocztą lub mailem.
Zachęcamy - wszelkie uwagi są dla nas cenne i umożliwiają zmianę na lepsze.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo