Akademickie Centrum Medyczne

rehabilitacja słuchu i mowy

 

rodzaj usługi

cena

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Diagnoza psychologiczna

150,00 zł

Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej

                            350,00 zł

Diagnoza logopedyczna

80,00 zł

Konsultacja psychologiczna (45 min.)

80,00 zł

Konsultacja psychologiczna (60 min.)

100,00 zł

TERAPIA Z OMÓWIENIEM (55 min.): psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna 80,00 zł
OPINIA psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna 80,00 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia ogólnorozwojowe - ćwiczenia pamięci, uwagi, myślenia, percepcji słuchowej (50 min.) 40,00 zł
Terapia ruchu rozwijającego W. Sherborne (50 min.) 40,00 zł
Trening umiejętności społecznych (50 min.) 40,00 zł

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo