Akademickie Centrum Medyczne

Komunikat

Szanowni Państwo

zgodnie z komunikatem Centrali NFZ z dnia 15.03.2020 r. w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 czasowo od dnia 17.03.2020 r. zawiesza się prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz realizację świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w formie bezpośredniego kontaktu realizowanego w naszej przychodni. 
Wznowienie udzielania świadczeń w ww. obszarach dokonane zostanie niezwłocznie po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej i ograniczeniu ryzyka transmisji kornonawirusa SARS-CoV-2.


Mając świadomość długotrwałego charakteru trwającej obecnie pandemii, chcąc zabezpieczyć potrzeby naszych pacjentów leczonych przewlekle, w szczególności dzieci oraz pacjentów wymagających kontynuacji leczenia psychologiczno-psychoterapeutycznego wystąpiliśmy do naszego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o zgodę na realizację świadczeń zdalnie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, Skype, e-mail).


Wszystkie potrzeby prosimy zgłaszać na nasz numer telefonu 512 751 147 lub drogą mailową: acm@byd.pl
Nasi lekarze i terapeuci są do Państwa dyspozycji, abyśmy mogli razem przejść bezpiecznie ten trudny czas.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo