Akademickie Centrum Medyczne

Wyłonienie wykonawcy dot. rozeznania rynku remont windy

W wyniku ofert, jakie wpłynęły na powyższe rozeznanie. Zamawiający podjął decyzje o zleceniu wykonania przedmiotu powyższego zamówienia Firmie Budremex . Oferent spełnia wskazane kryteria zawarte w rozeznaniu rynku.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo