Akademickie Centrum Medyczne

psychoterapia

Oferujemy psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. To podejście terapeutyczne zakłada, że rozumienie funkcjonowania psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. W toku pracy terapeutycznej odkrywa się nieuświadomione wcześniej: mechanizmy działania,  wewnętrzne konflikty i pragnienia, a także sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Poprzez rozmowę terapeutyczną pacjent zyskuje nowe rozumienie własnego świata wewnętrznego oraz nowe rozumienie otaczającej go rzeczywistości. Ponadto sama relacja z terapeutą stanowi dla pacjenta doświadczenie bezpiecznej i adaptacyjnej więzi, co pomaga pacjentowi tworzyć nową jakość związków w jego życiu. Podsumowując, można powiedzieć, że istota psychoterapii w wielkim skrócie zawiera się w takich elementach, jak nowe rozumienie i doświadczenie nowej jakościowo więzi. W gabinecie terapeuty jest również miejsce na  bezpieczne odreagowanie i przepracowanie trudnych emocji, co sprzyja procesowi redukcji objawów i cierpienia pacjenta.

Celem terapii jest doprowadzenie do tego, by pacjent sam wprowadzał korzystne zmiany w swoim funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Nie chodzi bowiem o to, by przejmować za pacjenta odpowiedzialność za jego życie, zmieniać życie pacjenta według jakiegoś planu terapeuty, lecz właśnie o to, by to sam pacjent odzyskał poczucie sprawstwa, kompetencji i satysfakcji w swoim życiu.

W większości przypadków psychoterapia przynosi efekty w postaci osłabienia lub uwolnienia od objawów, pomaga uruchomić zablokowane formy aktywności, przyczynia się do bardziej satysfakcjonującej realizacji zadań rozwojowych, lepszej adaptacji do różnych sytuacji życiowych. Wszystko to  skutkuje poprawą samopoczucia i jakości życia pacjenta.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli:

  • potrzebujesz wsparcia w kryzysie, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej;
  • masz problemy w związkach i relacjach międzyludzkich;
  • doświadczasz trudności wychowawczych i w relacji ze swoim dzieckiem/swoimi dziećmi;
  • cierpisz z powodu lęku, fobii lub nerwicy;
  • doświadczasz objawów depresyjnych, masz poczucie utraty sensu życia, myśli rezygnacyjne lub samobójcze;
  • masz uporczywe kłopoty ze snem lub zdrowiem o nieustalonej medycznie przyczynie;
  • cierpisz na zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, masz trudność w kontroli swoich emocji i zachowań;
  • cierpisz na zaburzenia odżywiania;
  • pragniesz kontynuować psychoterapię po zakończonych pobytach hospitalizacyjnych na oddziałach psychiatrycznych lub po leczeniu odwykowym;
  • nie możesz osiągnąć satysfakcji w jakimś obszarze swojego funkcjonowania, masz poczucie ciągłego niezadowolenia z siebie, swojej pracy, tego, jak wygląda Twoje życie.

 

Na początku procesu terapeutycznego odbywa się część konsultacyjna, która obejmuje zazwyczaj około 2 – 3 spotkań. Służy poznaniu problemów, z jakimi zgłasza się pacjent, zebraniu wywiadu i opracowaniu wstępnego rozpoznania. W zależności od wstępnej diagnozy terapeuta decyduje o podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego, dobiera formę i częstotliwość psychoterapii, a w określonych przypadkach kieruje do innego specjalisty bądź innych, bardziej adekwatnych form pomocy.

Czas trwania każdej sesji wynosi 50 minut.

Osoby pragnące skorzystać z psychoterapii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmowane są na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.

 

Cennik usług komercyjnych:

Sesja konsultacyjna do psychoterapii – 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej – 100 zł (przy 1 spotkaniu w tygodniu)

Sesja psychoterapii indywidualnej – 80 zł (przy 2 spotkaniach w tygodniu)

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo